Fitness de Kloek

Ga samen met ons uw uitdaging aan..

Algemene Voorwaarden

Artikel 1a: Abonnement Onbeperkt sporten/ Beëindiging Abonnement 

Dit abonnement is voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient persoonlijk aan te receptie te geschieden. De opzegtermijn is de lopende maand plus een maand.

Artikel 1b: Abonnement 5x per maand sporten/ Beëindiging Abonnement

Dit abonnement is voor onbepaalde tijd. U mag 5x in de maand trainen. Deze trainingen zijn in te delen naar eigen keuze. Opzegging van het lidmaatschap dient persoonlijk aan te receptie te geschieden. De opzegtermijn is de lopende maand plus een maand.

Artikel 1c: Abonnement Jeugd 15 tot 23 jr. onbeperkt sporten/ Beëindiging Abonnement

Dit abonnement is voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient persoonlijk aan te receptie te geschieden. De opzegtermijn is de lopende maand plus een maand.

Artikel 2: Deactiveren

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten geboden door Fitness De Kloek gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het lidmaatschap tijdelijk te deactiveren.

Artikel 3: Aantal bezoeken

Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen daarvoor geldende duur opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen.

Artikel 4: Lidmaatschap strikt persoonlijk

De lidmaatschapovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en aantal bezoeken. Het lidmaatschap is uitsluitend persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5: Openingstijden

Fitness De Kloek is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen

behoudt Fitness De Kloek het recht de ruimtes te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

Artikel 6: Kleding//Textielvoorschriften

In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Voor gebruikmaking van de sauna’s dient u een badlaken en eventueel badslippers mee te brengen

Artikel 7: Order/instructievoorschriften

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeen stimulerende middelen te gebruiken. U dient zich te houden aan de door Fitness De Kloek gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van o.a. kleding, noodzakelijke orde en discipline. (Halterhemdjes niet toegestaan evenals het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal.) Bij constatering van een overtreding is Fitness De Kloek gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Fitness De Kloek geschiedt geheel voor eigen risico. Fitness De Kloek wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Artikel 9: Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door Fitness De Kloek opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Fitness De Kloek is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Fitness De Kloek te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 10: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fitness De Kloek beoordeeld en beslist.

Artikel 11: Persoonlijk bepalingen

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitness De Kloek gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 12: Gezinskorting

Wanneer 3 leden van het gezin, wonend op hetzelfde adres, lid zijn van Fitness De Kloek, hebben zij recht op een kortingspercentage van 15%, bij 4 leden 25%, en bij 5 leden 35% op elk abonnement. Deze vervalt tijdens het opzegtermijn.

Contact
Locatie

Insulindeweg 11
1462 MJ Midden Beemster

Contact ons

Telefoon: 0299-681807
info@fitnessdekloek.nl

Openingstijden

Maandag     7:00 – 22:00
Dinsdag       7:00 – 22:00
Woensdag   7:00 – 22:00
Donderdag  7:00 – 22:00
Vrijdag         7:00 – 22:00
Zaterdag     8:00 – 14:00
Zondag        8:00 – 14:00